MOOKipedia, onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Woning kopen? Laat de verdeling vastleggen bij Mook de Notaris.

Column over de aanschaf van een eigen woning Van doel om samen een huis te kopen? Machtig mooi!

Samen een huis kopen? Machtig mooi! Maar wat als het niet meer klikt? Of als een van de twee overlijdt?

Fan efteren sjocht men de ko yn it gat

Column: Aankoop appartement Fan efteren sjocht men de ko yn it gat...

Wees goed voorbereid op uw rechten en plichten bij de aankoop van een appartement.

Column: Eigen woning en hypotheek Dat kin de brune net lûke...

Column over het kopen van een woning met behulp van een hypotheek.

Column: Denk goed na over financiële ruimte Stek de fuotten net fierder as de tekkens lang binne

Informatie over financiële ruimte bij het aangaan van een hypotheek.

Column: Samenwonen en een huis kopen In hûs keapje en gearhokje? Sûnder wetter kin gjin keal fersûpe…

Regel bij samenwonen altijd een samenlevingscontract.

Alles voor uw huis voor één vaste prijs Actie: MOOKerslag

MOOK hanteert een strak en vast tarief voor nieuwe woningbezitters.

Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker Nieuws: Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker

Veel mensen in ons land hebben al jarenlang een stukje grond van de gemeente in ‘gebruik’. Soms vraagt de gemeente de gebruiker om te stoppen met het gebruiken van de grond. Wat kunt u daartegen doen?

Gedicht: moeilijke taal bij de notaris De akte fan de notaris is skreaun yn drege taal…

Over de moeilijke taal in aktes... een Frysk gedichtje over MOOK de Notaris.