MOOKipedia, onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Open dagen rondom kavelruil bij MOOK de Notaris

Column over kavelruil It is de boer al like folle, at de ko skyt of de bolle ...

Ons kantoor is al jaren zeer actief op het gebied van kavelruil. Volgende week zijn er open dagen rondom dit onderwerp.

Column over trouwen en de 'koude kant' Jo skytskoarje der wakker tsjinoan?

Heeft u de nieuwe huwelijkse voorwaarden goed in kaart voor uzelf?

Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker Nieuws: Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker

Veel mensen in ons land hebben al jarenlang een stukje grond van de gemeente in ‘gebruik’. Soms vraagt de gemeente de gebruiker om te stoppen met het gebruiken van de grond. Wat kunt u daartegen doen?

Column: Zonder wrijving geen glans Sûnder wriuwing gjin glâns…

Leg afspraken bij samenwonen en trouwen vast bij de notaris.

Gedicht: moeilijke taal bij de notaris De akte fan de notaris is skreaun yn drege taal…

Over de moeilijke taal in aktes... een Frysk gedichtje over MOOK de Notaris.

Regel uw nalatenschap goed

Column: Voorkom ruzie bij erfenis Dwersbongelje en âld sear

Regel uw nalatenschap goed met hulp van een notaris.

Column: Het levenstestament De tiid hâldt gjin skoft...

Een testament voor bij het leven, voor als het niet meer gaat...

Pagina: