MOOKipedia handige notariële feiten en nieuwtjes

Selecteer het thema van uw keuze voor alle bijpassende MOOKipedia-artikelen:

Column over erfbelasting en schenking Column: De belastingdienst komt om it hutsje!

Kent u de voordelen van schenken op papier?

De juiste bedrijfsvorm regelt u bij Mook de Notaris

Column over ondernemingsvormen Column: In snoad plan foar de ûndernimmer!

Heeft u de juiste ondernemingsvorm te pakken?

Uit elkaar? Van wie is het huis? Artikel over de verdeling na een relatiebreuk.

Meer ingebracht dan partner? Van wie is het huis bij een relatiebreuk? Heeft u meer rechten dan uw (ex-)partner?

Bliuw by it yn gebrûk jaan fan lân yn hâldershân Column: Behoud uw rechten bij verpachten land

Column over het behouden van rechten bij het verpachten van grond voor agrarische doeleinden.

Gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei! Column: Kinderen? Hoe zit het met uw testament?

Weet u of uw oude testament nog aansluit op uw huidige levenssituatie?

Och myn leave santjin it is al wer hast 2018! Column: loop geen belastingvoordeel mis

Schenken kan vele voordelen opleveren, voor de schenker, maar ook voor u.

It falt net ta, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd Column: Over trouwen vanaf 2018

Column over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, zoals dit vanaf 1 januari 2018 geldt.

As de bûse te djip is foar in hús… Column: Als de starterswoning net niet haalbaar is...

Een column over financiële steun van ouders bij de aankoop van een woning, of het aflossen van een studieschuld.

Pagina: