MOOK de Notaris

Anderen over Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Mookipedia

Wist u dat?

Een levenstestament kan helpen in de periode waarin u zelf niet meer kunt beslissen?

Lees meer

Uit elkaar? Van wie is het huis? Artikel over de verdeling na een relatiebreuk.

Meer ingebracht dan partner? Van wie is het huis bij een relatiebreuk? Heeft u meer rechten dan uw (ex-)partner?

Gaan het hebben van een bijstandsuitkering en gemachtigde zijn samen? Nieuws: Intrekking bijstand door machtiging

Nieuwsartikel over de intrekking van de bijstand door een machtiging over de rekening van de ouders,