MOOK de Notaris

Anderen over Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Mookipedia

Wist u dat?

Een levenstestament kan helpen in de periode waarin u zelf niet meer kunt beslissen?

Lees meer

Och myn leave santjin it is al wer hast 2018! Column: loop geen belastingvoordeel mis

Schenken kan vele voordelen opleveren, voor de schenker, maar ook voor u.

Selbsteintritt, een onderdeel van de volmacht. Mag een gemachtigde aan zichzelf schenken of verkopen?

Artikel over de regels bij het schenken of verkopen aan uzelf, indien u de gemachtigde bent.