MOOK de Notaris

Anderen over Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Mookipedia

Wist u dat?

Een levenstestament kan helpen in de periode waarin u zelf niet meer kunt beslissen?

Lees meer

Eens gegeven blijft gegeven Nieuws: Eens gegeven blijft gegeven

Leg vast of uw kinderen de door hun ontvangen schenkingen moeten verrekenen met hun erfenis.

As de bûse te djip is foar in hús… Column: Als de starterswoning net niet haalbaar is...

Een column over financiële steun van ouders bij de aankoop van een woning, of het aflossen van een studieschuld.