MOOK de Notaris

MOOK de Notaris

Wij staan u bij in alle vormen van notariaat. We zijn helder en vlot. Wy prate (ek) Frysk!

NEEM CONTACT MET ONS OP

Mookipedia

Wist u dat?

Schenken heel voordelig kan zijn? Zeker bij schenken voor huis en studie?

Lees meer

Och myn leave santjin it is al wer hast 2018! Column: loop geen belastingvoordeel mis

Schenken kan vele voordelen opleveren, voor de schenker, maar ook voor u.

Selbsteintritt, een onderdeel van de volmacht. Mag een gemachtigde aan zichzelf schenken of verkopen?

Artikel over de regels bij het schenken of verkopen aan uzelf, indien u de gemachtigde bent.